Forskning

Forskning kan verka som ett svårnavigerat område inom många ämnen. Det är inte alltid glasklart vad en forskare gör, eller vem som kan bli en. Framför allt är vägen dit lång och snårig och för en nybliven universitetsstudent kan forskning ligga långt ifrån många yrkesinriktade utbildningar. Att börja forska är för den som verkligen gillar sitt ämne och som vill bidra till nya metoder och öka kunskapen inom sin vetenskapliga disciplin. Man skiljer mellan forskare som jobbar vid universiteten i Sverige, de så kallade akademikerna, och de som jobbar med industriforskning. Dessa forskare jobbar ofta med att ta fram patent för företag inom kemi eller medicin. Det finns såklart också privatforskning så som släktforskning som blivit mycket populärt på senare år.

Forskning bedrivs inom medicin

Forskning vid universitet

För studenter som trivs i den akademiska världen finns det möjligheter att stanna kvar där. Ett liv som forskare betyder att du får chans att verkligen fördjupa dig i ditt ämne, välja en tidigare outforskad infallsvinkel och förhoppningsvis producera alldeles ny vetenskap som kommer att öka förståelsen inom ditt ämne. Forskning vid universiteten delas in i naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig, precis som alla kurserna också redan är indelade. Även om båda inriktningarna är vetenskapliga så används skilda metoder inom de olika fälten. Resultaten som produceras blir dessutom mycket annorlunda eftersom man utgår från olika typer av frågeställningar. Forskning inom naturvetenskapliga ämnen kan ofta nå exakta resultat, medan samhällsvetenskapliga ämnen kan behöva använda sig av en applicerbar teori för att tolka resultaten.

Forskningen kan dessutom delas upp i ännu fler kategorier, beroende på vilket sätt du som forskare väljer att närma dig din frågeställning. Man brukar tala om utforskande, konstruktiv och empirisk forskning. När du bedriver den utforskande typen så formulerar du helt nya problem, medan en konstruktiv forskningsprocess utvecklar lösningar till problem. I den sistnämnda empiriska forskningen testar man en lösning genom att anföra empiriska bevis. De metoder som används är bland annat kartografi, fallstudier, intervjuer, statistisk analys, matematiska modeller och liknande. För en masterstudent går vägen till att bli forskare via en doktorandtjänst med postdoktor, alternativt också som forskarassistent under denna tid. Efter det kan du bli docent, lektor och till slut nå den prestigefyllda titeln professor.

Industriforskning på företag

Det finns också en annan typ av forskning som bedrivs utanför statens universitet. För att bli anställd på en sådan tjänst kan det krävas lite andra kvalifikationer, men oftast är det masterstudenter eller doktorander inom naturvetenskapliga ämnen som återfinns inom industriforskningen. Det finns många forskningsinstitut som drivs av stora företag i Sverige och arbetet kan variera från plats till plats. Betonginstitutet, glasforskningsinstitutet och institutet för jordbruks- och miljöteknik är några exempel där forskare behövs. Oftast handlar jobbet om att ta fram nya eller förbättra gamla patent i takt med att samhället förändras. Kanske staten stiftar nya miljölagar eller undersökningar som visar att något ämne är skadligare än vad vi tidigare trott. Detta kan vara anledningar till att ändra i patent.

Forskning som bedrivs vid industrier är mer nischad mot vad just företaget du jobbar för behöver. Därför skiljer sig detta jobb mycket åt från det du skulle ha vid ett universitet. Skillnaden är också att ditt jobb ofta leder till praktisk produktutveckling, som i fallet med mediciner som kommer att påverka en stor andel människor. Forskning är en viktig del av de flesta företagens verksamhet, precis som det är viktigt för universiteten att förse samhället med uppdaterad vetenskaplig information. Lönerna mellan en industriforskare och en akademisk kan skilja sig åt kraftigt, men det är också två helt olika typer av jobb. Det ena ger mer personlig kontroll över din arbetsprocess medan det andra sättet att forska på har ett klart syfte och mål redan från början. De bidrar dock lika mycket till samhället båda två.

Akademisk eller industriell forskning

Om du är sugen på att fortsätta vara verksam på universitetet även efter att dina studier är avslutade så är forskning alternativet för dig. Ofta hamnar du med likasinnade kollegor i en stimulerande miljö och får chans att verkligen undersöka just det du tycker är intressant. Att bedriva forskning kan ske på många olika sätt och varierar ofta från disciplin till disciplin. Inom historia och sociologi finner du samma typer av utvecklade teorier medan du inom matematik och fysik får forska på ett helt annat sätt. Efter en doktorandtjänst kan du oftast få fortsatt anställning på samma universitet.

Det finns också forskning i privat regi för den som vill arbeta på ett lite annorlunda sätt. Att bedriva industriforskning ger dig möjlighet att påverka den faktiska slutprodukten och det ställs höga krav på dina resultat. Oavsett vilken typ av forskningsjobb du väljer är en karriär som forskare en chans att få jobba med det som du verkligen finner intressant.