Tankesmedjan

Ett ämne som alltid berör är hur skolorna i vårt land ska skötas. Det brukar vara en av politikernas hjärtefrågor och något som diskuteras över middagsbord ända från Lund i söder till Kiruna i norr. I och med detta har ett nytt samarbete inletts i Skåne, som har fått namnet Tankesmedjan. Namnet kan associeras till den populära radioshowen och visst finns det vissa likheter, Tankesmedjan vill öka kunskapen och ge kraft åt nya idéer. När man går i skolan som elev eller arbetar som lärare finns det onekligen en hel del frågor som väcks. Det kan handla om faktiska ämnen som matematik och svenska men även om hur man ska bemöta varandra i en skolmiljö.

Tankesmedjan tar diskussionen

Om du tänker tillbaka på när du själv gick i skolan, vilka saker minns du att ni pratade om då? Tankesmedjan vill främja diskussioner och bädda för ett välkomnande och vänligt debattklimat. Detta är ett samarbete mellan olika skolor och kommuner i Skåne där fokus ligger på att göra analyser som kan främja skolorna. Har du till exempel tänkt på hur man behandlar de personer som har det lite svårare att komma in i sociala sammanhang? Detta skulle kunna vara ett ämne för smedjan.

Tankesmedjan vill lyfta frågor inom skolan

Vissa frågor är lite mer viktiga än andra. En sak som tyvärr ofta associeras med skolgång är frågan om mobbning. Mobbning innebär att någon blir behandlad dåligt utan någon uppenbar anledning. Det kan handla om elaka ord, rena kränkningar och ibland fysiska tillmälen. Detta är ytterligare ett exempel på ett ämne som går att diskutera i Tankesmedjan. Hur ska skolorna få bukt med mobbning? Genom att inte ducka för debatten kan Tankesmedjan bidra till en bättre skolmiljö för fler. Det är viktigt att våga ta itu med alla frågor, även de som är känsliga och kan riskera att göra någon ledsen.

För elevernas skull

När det handlar om hur skolan ska styras ligger stor del av makten hos lärare, politiker och andra vuxna. Den officiella läroplanen bestäms på en politisk nivå och det är den som avgör hur mycket en elev ska kunna. Som elev kan det ibland kännas som ett tvingande system där man inte har samma rätt att yttra sig som de vuxna har. En av ambitionerna med Tankesmedjan är att alla diskussioner ska tas upp och analyseras, oavsett vem det är som tar initiativet.

Det är viktigt att även den svagaste rösten får chansen att göra sig hörd. På många sätt kan man jämföra skolan som ett samhälle i miniatyr, det är nämligen på den fysiska platsen man både får lära sig fakta och sociala färdigheter. Förutom att man som elev lär sig ekvationer, verb och engelska uttryck får man även lära sig samarbete och hur man förhåller sig till olika människor. Tankesmedjan är ett forum för att ta upp alla möjliga olika diskussioner, stora som små. På ett sätt kan man se Tankesmedjan som ett komplement till Elevrådet, fast mer allomfattande och större.

Bra villkor i skolan

Skolan är ett av de viktigaste systemen i vårt samhälle. Det är skolan som ser till att vi är på en jämlik nivå när det gäller kunskap. I och med denna ambition finns det några ämnen som alla invånare i Sverige måste ha godkänt i, närmare bestämt engelska, svenska och matematik. Dessa ämnen anses såpass grundläggande för att få en bra chans i samhället att politikerna har bestämt så. Dessa tre områden kallas för grundämnen inom skolverksamheten och ofta har man chans att få ytterligare hjälp om man stöter på svårigheter. Om man inte får det stöd man behöver kan man ta hjälp av Tankesmedjan.

Skolornas sätt att skötas är såväl en kommunal angelägenhet som en nationell sådan. Det bör inte finnas så stor skillnad mellan olika geografiska platser eftersom det i så fall innebär att man får olika kunskap beroende på vilket område man bor i. Detta är dock svårt att komma ifrån, men är något som skolorna och relaterade organisationer arbetar hårt med. När det i skoldebatten finns ett stort fokus på vår huvudstad Stockholm, kanske för att flest skolor finns där. Tankesmedjan vill rikta mer uppmärksamhet till skolor i Skåne och understryka att alla frågor är viktiga, oberoende på var man befinner sig i landet.

Tankesmedjan i Skåne

Tankesmedjan är ett relativt nytt samarbete bland skolor och kommuner i Skåne. Ambitionen är att ge utrymme att lyfta och diskutera frågor som rör skolväsendet. Skolsystemet har en viktig roll i vårt samhälle och hur det sköts är allas angelägenhet. Det är skolan som lägger grunden för allas chans till lika kunskap, vilket i sin tur har stor betydelse för vilken position man har chans att få i samhället. Elevrådet har länge funnits i skolan för att ge en chans till eleverna att göra sin röst hörd. Nu finns alltså ytterligare ett komplement som vill göra skolan ännu bättre. Än så länge finns detta enbart i Skåne men vem vet, det kanske kommer sprida sig till fler delar av landet.